Pandion sockelbalk och ställbara fötter

Produktnr: K930040028
EAN: 6415879357577

1187,50 kr

Inkl. moms
Moms 0 %950,00 kr
Skatt 25 0 %237,50 kr
Tillgänglig

En vanlig Pandion-leverans inkluderar inte fötter, för att aggregatet är avsett att installeras på väggen. Med fötterna kan du installera Pandion-aggregatet stående på golvet och täckplåten gör installationen fin och städad.