ComfoAir 70, avsedd för installation med modul för fönstersmygar

Produktnr: G527008590
EAN: 7613368004578
  • 60 m3/h luftflödesvolym, entalpisk tvärströmsvärmeväxlare och fuktåtervinning. Installeras tillsammans med modul för fönstersmygar. Ansluts till ventilationskanalerna för att reglera tilluften och frånluften i näraliggande rum. Inbyggd kontrollpanel, innerväggspanel i plast. Ytterväggspanel och väggmonteringsrör ingår inte.
  • Möjligheten att installera sensorkort som mäter luftfuktigheten, VOC och CO2 och/eller en extern kontrollpanel finns som tillval (tillbehör)
  • Mått: innerväggspanel: 440 x 660 x 145 mm (B x H x D), ytterväggspanel: 380 x 376 x 50 mm (B x H x D)

15360,00 kr

Inkl. moms
Moms 0 %12288,00 kr
Skatt 25 0 %3072,00 kr
Tillgänglig

Zehnder ComfoAir 70 är ett decentraliserat ventilationsaggregat med värme- och fuktåtervinning som använder synkroniserade till- och frånluftsfunktioner. Den används ofta vid renovering av lägenheter och även i nya bostäder. Ventilationsenheten är särskilt lämpad för lägenheter med ett eller två rum, semester- och studentbostäder.
Ytterligare ett rum kan kopplas till anslutningarna för intilliggande rum för till- eller frånluft med hjälp av Zehnder-luftdistribution (tillval). Till standardutrustningen hör en entalpiväxlare som säkerställer en hög nivå av värme- och fuktåtervinning. Den bidrar positivt till rummets luftfuktighet och tillhandahåller därför ett behagligt inomhusklimat.
Zehnder ComfoAir 70 kan installeras med flera olika ytterväggskåpor eller en modul för fönstersmygar, vilket innebär att de externa kanalerna och avluftskanalerna i fönstersmygen nästan försvinner helt.

Flödesvolym: 15–25–40–60 m³/h

Mått på innerväggspanel (H x B x D): 440 x 660 x 145 mm

Mått på ytterväggspanel (H x B x D): 380 x 376 x 50 mm
Minsta tjocklek på yttervägg: från 275 till 900 mm
Väggmonteringsrör: Ø 250 mm
Längd: 600 mm (alternativt 900 mm)
Borrning av kärnhål: Ø ungefär 270 mm
Fläktar: DC-radialfläkt
Filterklass: Till-/frånluft ISO Grov ≥ 70 % (G4) (tilluft som tillval ISO ePM10 
≥ 60 % (F7))
Värmestrålare: Entalpisk tvärströmsvärmeväxlare
Hölje: Pulverlackad aluminium, RAL 9016, fin struktur, matt
Enhetens kärna: Expanderad polypropen (EPP)
Elanslutning: 230 VAC, 50-60 Hz
Max. strömförbrukning: 0,15 A
Strömförbrukning: Från 4 W till 17 W (standby-läge: < 1 W)
Skyddsklass: II (skyddande isolering)
Kapslingsklass: IP20

Energieffektivitet: Upp till 90 % värmeåtervinning, upp till 84 % fuktåtervinning
Vikt: 22 kg (enhet) / 3,8 kg (modul för fönstersmygar)
Användning: Från -20 °C till 40 °C
Frostskydd: Från -5 till -15 °C, då går enheten till standby-läge
Styrning: Fyra fläkthastigheter, standby-, tillufts- och frånluftsfunktion, filtermeddelanden, felmeddelanden, givarstyrning som tillval med hjälp av fukt-, VOC- och CO2-givare