CHG 250 vänster

Produktnr: 10023866
EAN: 6438269011378

Förvärmar-/förkylarbatteri för installation i uteluft. I leveransen ingår kanalbatteri, ventil, ventilmanöverdon och uteluftssensor

13144 kr

Inkl. moms 24%
Moms 0 %10600 kr
Moms 24 %2544 kr
Otillgänlig

Slut i lager

Förvärmning/förkylning implementeras genom att installera kanalbatteriet i uteluftskanalen innan ventilationsaggregatet. Ett vätskefyllt kanalbatteri kan fungera som både förvärmare och förkylare – med andra ord förvärms den inkommande, friska luften på vintern och förkyls på sommaren. Förvärmning och förkylning av ventilationsluft kan förverkligas på platser med mekanisk till- och frånluftsventilation och där det är möjligt att lägga en markslinga. Husets uppvärmningsmetod gör ingen skillnad. Därför kan systemet även installeras i äldre byggnader.

Vanligtvis ansluts förvärmar- och förkylarbatterierna till en specialbyggd uppsamlingskrets. Om byggnaden har ett jordvärmesystem kan förvärmar- och förkylarbatterierna också anslutas till jordvärmepumpens markslinga. Eftersom vätskan i värmepumpens markslinga fryser om den kommer i kontakt med uteluften under vintern, ska kanalbatteriet ha en egen vätskekrets som separeras från värmepumpens vätskekrets med hjälp av en vätskevärmeväxlare. Därför är vätskan som cirkulerar i värmepumpens krets inte samma vätska som cirkulerar i batterikretsen. Kanalbatteriets kretsvätska är vanligtvis en blandning av vatten och glykol (t.ex. Dowcal 100) eller en etanollösning. Förvärmning och förkylning bidrar till att jämna ut effekterna av extrema utetemperaturer under vintern och sommaren. Systemet ger betydande energibesparingar genom att minska den energi som krävs för att värma och kyla ventilationsluften. Dessutom minskar förvärmningen behovet av att avfrosta ventilationsaggregatet och den energi som krävs för avfrostning. Förvärmningssystemet har ett utmärkt COP-värde (verkningsgrad). När du planerar ventilationsenheten behöver du inte ta hänsyn till områdets mest extrema temperaturer. Detta ger besparingar på inköpspriset och minskar energiförbrukningen. Samtidigt förbättras ventilationssystemets pålitlighet vid extrema temperaturer, det vill säga då vädret är extremt kallt eller varmt. Att värma upp uteluften med hjälp av en markslinga är mycket mer energieffektivt än att använda en elpatron, eftersom den energi som uppsamlingskretsen ger är kostnadsfri. Förkylningen sänker i viss mån temperaturen även om ventilationsenheten skulle sakna annan kylningsutrustning. Dessutom avfuktar förkylningen tilluften, vilket gör inneluften behagligare. I hus där ventilationssystemet har kompletterats med kylningsutrustning minskar förkylningen energin som krävs för nerkylningen genom att minska tilluftens temperatur och fuktighetsnivå. Förvärmarbatterierna och förkylarbatterierna använder ett grovt filter av klass G3. Filtret förfiltrerar den inkommande utomhusluften, vilket ger ventilationsaggregatets tilluftsfilter längre livslängd.