Originalfilter är skonsamma för ventilationsaggregatet

Med originalfilter för ventilationsaggregatet säkerställer du att ventilationssystemet i ditt hem fungerar effektivt. För att du ska kunna njuta av en ren och frisk inomhusluft lönar det sig att byta filter varje halvår.

Filter för ventilationsaggregat

Beställ enkelt märkesspecifika filter för Enervent-, Zehnder- och Paul-ventilationsaggregat från vår webbutik. Kontrollera ditt ventilationsaggregats märke och modell innan du beställer, så att du säkert väljer rätt filter. Det är viktigt att välja rätt filter för att ventilationssystemet ska fungera korrekt. Om filtren byts ut tillräckligt ofta hålls ventilationsutrustningen renare. Filtren gör också att inomhusluften blir hälsosammare och friskare.

Inverkan på hälsan och ventilationsaggregatets brukstid

Ventilationsaggregatens filter spelar en viktig roll för hälsan. Filtret avlägsnar skadliga partiklar från tilluften, exempelvis pollen och föroreningar samt andra partiklar som försämrar andningsluftens kvalitet. Ren inomhus luft är bra för slemhinnornas och andningsvägarnas hälsa och påverkar det allmänna hälsotillståndet positivt genom att sömnkvaliteten förbättrats.

En annan viktig orsak att använda filtren är att bevara ventilationsaggregatet rent och effektivt. Frånluftsfiltrets funktion är att samla in damm och smuts som kommer från lägenheten. Tack vare filtret förblir fläktarna I ventilationsaggregatet renare, så att aggregatet inte överbelastas. Ett rent maskineri får längre livslängd. Det lönar sig att byta filtren regelbundet istället för att byta ut hela aggregatet.

Byt filtren två gånger per år

För att den mekaniska ventilationen ska fungera normalt, krävs det små regelbundna serviceåtgärder. Det viktigaste underhållsarbetet är byte av filter varje halvår, så att inomhusluften förbli frisk och ventilationsaggregatet fungerar effektivt. I Enervent-webbutiken hittar du bekvämt alla filter för Enervent-, Zehnder- och Paul-ventilationsaggregat. I vår webbutik hittar du också de reservdelar som du behöver för ventilationsaggregaten.

Smutsiga filter orsakar förändringar i bostadens tryckbalans. Vanligtvis råder ett litet undertryck i bostäderna. Om filtren är smutsiga kan undertrycket ändras till övertryck, varvid extra fukt kan börja samlas i strukturerna. Därför är regelbundet byte av till- och frånluftsfiltren i ventilationsaggregatet en viktig underhållsåtgärd i hemmet.

Förutom regelbundet filterbyte är det viktigt att beställa rengöring av ventilationskanalerna. Rengöringen bör utföras åtminstone vart tionde år. Experterna kontrollerar samtidigt ventilationsaggregatens skick samt bostadens trycknivåer.

 

Enervent filter

Beställ enkelt märkesspecifika filter för Enervent-ventilationsaggregaten från vår webbutik. Kontrollera märke och modell på ditt aggregat innan du beställer, så att du säkert väljer rätt filter. Det är viktigt att välja rätt filter för att ventilationssystemet ska fungera korrekt. Om filtren byts ut tillräckligt ofta hålls ventilationsutrustningen renare. Filtren gör också att inomhusluften blir hälsosammare och friskare.

Paul filter

Beställ enkelt Paul-filter från vår webbutik. Kontrollera märke och modell på ditt aggregat innan du beställer, så att du säkert väljer rätt filter. Det är viktigt att välja rätt filter för att ventilationssystemet ska fungera korrekt. Om filtren byts ut tillräckligt ofta hålls ventilationsutrustningen renare. Filtren gör också att inomhusluften blir hälsosammare och friskare.

Zehnder filter

Beställ enkelt filter för Zehnder-ventilationsaggregat från vår webbutik. Kontrollera märke och modell på ditt aggregat innan du beställer, så att du säkert väljer rätt filter. Det är viktigt att välja rätt filter för att ventilationssystemet ska fungera korrekt. Om filtren byts ut tillräckligt ofta hålls ventilationsutrustningen renare. Filtren gör också att inomhusluften blir hälsosammare och friskare.

Filter